ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေထာက္ပံ့မႈေၾကာင့္ ဆရာဝန္ျဖစ္လာသူ ၆၄ ဦးရွိၿပီ

အကယ္ဒမီေျပတီဦး ဦးစီးတည္ေထာင္ထားသည့္ ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ ေဒးရွင္း ကိုးႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲႏွင့္ ၂ဝ၁၈/၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူ ၁၂ ဦးကို ပညာသင္ စရိတ္ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ”အခုလိုေထာက္ပံ့ကူညီလာတာ အခုဆို ကိုးႏွစ္ရွိၿပီ၊ ေနာက္ႏွစ္ဆို ၁ဝႏွစ္ ျပည့္ေတာ့မယ္။ …

Read More